Culture企業(yè)文化

<p class="MsoNormal" style="text-indent:24pt;"> <br /> </p> <p> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)理念:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 誠信創(chuàng )造快樂(lè ),科學(xué)捍衛健康,投入注定富有。 </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)使命:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 用全球持久領(lǐng)先的健康產(chǎn)品和服務(wù),凈化保健品市場(chǎng)的天空,讓生命更精彩! </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)目標:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 延長(cháng)國人平均壽命10年,減少?lài)藥Р○B老比例50%,創(chuàng )建全球健康管理百年品牌。 </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)精神:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 勇于戰勝一切困難,勇于超越一切對手,勇拼結果的精神。 </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)方式:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 當問(wèn)題出現時(shí),不要問(wèn)別人應該做什么沒(méi)有做,而要問(wèn)自己應該做什么沒(méi)有做。 </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)誓詞:</span></strong> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> 我是一個(gè)充滿(mǎn)感染力的樂(lè )觀(guān)主義者,我具有堅韌不拔的決心和毅力,我能夠身先士卒、率先垂范,甚至在不知道事物發(fā)展方向時(shí),仍能散發(fā)出自信的光芒! </div> </span> <div style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)五行價(jià)值觀(guān):</span></strong> </div> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <br /> </div> <div style="text-align:left;"> <img border="0" alt="" src="http://www.quaro.cn/uploadfile/20120509093926337.jpg" width="244" height="222" style="width:244px;height:222px;" /> </div> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <div style="text-align:left;"> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:16px;"><strong>誠信(金):誠信是金</strong></span> </div> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><strong>激情(火):激情似火</strong></span> </div> </span><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><strong>合作(木):雙木成林</strong></span> </div> </span><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><strong>學(xué)習(水):上善若水</strong></span> </div> </span><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;"> <div style="text-align:left;"> <span style="font-size:16px;"><strong>堅持(土):堅持為本</strong></span> </div> </span> <p> <br /> </p> <p align="center" style="text-align:left;"> <br /> </p> <p align="center"> <strong></strong> </p> <p align="center" style="text-align:left;"> <strong><span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">用服務(wù)創(chuàng )造健康 用服務(wù)傳遞快樂(lè )</span></strong> </p> <p align="center" style="text-align:left;"> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)人將服務(wù)看作是一種修行,出自?xún)刃牟拍苓M(jìn)入內心,心里有顧客的人,顧客心里才有你。</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)健康服務(wù)既呈現對生命個(gè)體的尊重,更表達對精彩生命的理解。一切從顧客健康出發(fā),珍惜每一次服務(wù)顧客的機會(huì )。</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">考門(mén)健康服務(wù)的深髓是用人性之美好去超越人性之弱點(diǎn)。以一次次接觸,一個(gè)個(gè)微笑,拓展心與心的溝通,拉近人與人的距離。</span> </p> <p style="text-align:left;"> <span style="font-family:FangSong_GB2312;font-size:14px;line-height:2;">為您服務(wù)是我們的榮幸和驕傲!</span> </p> <p style="text-align:left;"> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p style="text-align:left;"> <br /> </p>
客服
客服
招商熱線(xiàn)
招商熱線(xiàn)